Logo Schrijversvakschool groningen

Vrijwel alle studenten beginnen met twee blokken schrijftechnieken en realiseren zich vervolgens dat er voor de ontwikkeling van hun schrijverschap meer nodig is. Meer tijd en meer ervaring met het schrijven van prozapoëzie, essay, toneel en scenario of met een vak uit het non-fictieaanbod van de school.

Tijdens twaalf lessen Schrijftechnieken A ontdek je of het schrijven en de school echt iets voor je is. Schrijftechnieken B (in Groningen achttien lessen, in Zwolle, Deventer en Leeuwarden twaalf lessen) is een voorbereiding op de diverse vakken. Samen vormen Schrijftechnieken A en B de basis voor verdieping in een of meer genres.
Hoeveel blokken je volgt, op welk niveau en in welk tempo bepalen we samen op basis van je ontwikkeling, je talent en het aanbod per semester (om organisatorische redenen kunnen we niet garanderen dat je elk semester elke combinatie van lessen kunt volgen). Of je bereikt wat je voor ogen staat, hangt behalve van je talent vooral af van je doorzettingsvermogen.
Buitenschoolse activiteiten zoals het bezoeken van een voorstelling of film maken deel uit van het programma.

Welke vakken je ook volgt, je wordt geacht veel te schrijven en veel te lezen. Al onze studenten houden een leesdossier bij en schrijven aan het einde van het schooljaar een reflectie over hun literaire ontwikkeling.

Dit alles kost tijd. De school gaat er vanuit dat je je alleen inschrijft als je die tijd ook hebt. Reken per vak in ieder geval op een dagdeel schrijfwerk voor het eerste niveau, oplopend tot drie of vier dagdelen voor het derde niveau. Lees- en denktijd komen daar nog bij.

De groepsgrootte is maximaal twaalf studenten op niveau 1 tot maximaal acht op niveau 3. Niveau 4 bestaat uit individuele begeleiding. Je hebt in Groningen les op dinsdag- en/of donderdagavond van 18.45 tot 21.45, in Zwolle (niveau 1) op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, in Leeuwarden op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en in Deventer (niveau 1) op de zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 17.00 uur.

Kennismaken met de school kan in Groningen op donderdag 27 augustus 2020, donderdag 21 januari en dinsdag 10 juni 2021, in Zwolle op dinsdag 25 augustus 2020, dinsdag 19 januari en dinsdag 8 juni 2021 en in Deventer op zaterdag 29 augustus 2020, zaterdag 30 januari en 19 juni 2021. Je bent van harte welkom.