Logo Schrijversvakschool groningen

Poëzie is een vorm van literatuur die de esthetische en ritmische eigenschappen van taal, zoals metrum en ritme, benut om te kunnen spelen met de prozaïsche, ogenschijnlijke betekenis.

Niveau 1
Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen vergroot je de zeggingskracht van je gedichten. De docent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij vers en van sonnet tot prozagedicht.

Niveau 2
In het tweede jaar gaat het niet meer alleen om de ontwikkeling, maar vooral om het experiment en om de kwaliteit. Je stijl wordt zichtbaar.

Niveau 3
Het eindwerk van een derdejaarsstudent moet van een behoorlijke omvang en kwaliteit zijn en blijk geven van een duidelijk eigen signatuur.
Je kent de diepere lagen van je gedichten(reeks). Derdejaarsstudenten poëzie weten waar ze kunnen optreden en doen dat ook.

Niveau 4
De vierdejaarsstudent stelt een bundel samen van redelijke omvang en wordt individueel begeleid door een docent naar keuze.

Docenten: Jane Leusink, Anneke ClausRemco Ekkers, Tonnus Oosterhoff, Martin Reints, Tjitske Jansen.