Logo Schrijversvakschool groningen

De student non-fictie richt zich bij Schrijversvakschool Groningen op de geschreven journalistiek. Je scherpt je pen, leert observeren, oefent interviewtechnieken, doet onderzoek en je traint je in het schrijven van spannende, mooie en ontroerende reportages.

Niveau 1 is vooral gericht op de journalistieke vaardigheden en afspraken, daarna gaat het meer en meer om verhalende journalistiek en biografie.

Ieder schooljaar kun je non-fictieblokken op vier verschillende niveaus volgen, van basis tot verdiepend. Alle lessen zijn klassikaal omdat je niet alleen van de docent leert, maar ook van anderen.
Op een enkele uitzondering na start iedere student op niveau 1; je kunt twee keer per jaar met dit niveau beginnen.

Buitenschoolse activiteiten, zoals het bezoeken van een raadsvergadering of het doen van straatinterviews maken deel uit van het programma.

Hoeveel vakken je volgt, binnen welke periode en op welk niveau bepalen we samen op basis van je belangstelling, beschikbare tijd, je talent en het aanbod in dat semester.

Je wordt geacht zowel in de lessen als er buiten veel te schrijven. Reken in ieder geval, los van denktijd, op een dagdeel schrijfwerk per dagdeel les in het eerste niveau, oplopend tot twee of drie extra dagdelen in het derde niveau. Als je je inschrijft, gaat de school er vanuit dat je voldoende tijd hebt.

De groepsgrootte is maximaal twaalf studenten. Je hebt les op dinsdag- en/of donderdagavond van 18.45 tot 21.45, in Groningen.

Kennismaken met de school kan op donderdag 21 januari (per Zoom) en donderdag 10 juni 2021. Je bent van harte welkom.