Logo Schrijversvakschool groningen

In Nederland sturen (overheids)bedrijven hun medewerkers steeds vaker naar een schrijfcursus. Daarin is veel aandacht voor begrijpelijk schrijven, de lengte van teksten en de volgorde van alinea's. Alleen, schrijven is meer dan het kunnen opbouwen van een tekst. Vaak is er vooral behoefte aan een oppepper, een stimulans om soepeler te leren schrijven, om de baas te zijn over de taal.

Schrijversvakschool Groningen biedt een nieuwe combinatie van schrijfworkshops: eerst dagen we je uit om op vertrouwde voet te raken met de taal, om plezier te krijgen in het experimenteren met het schrijven vanuit verschillende perspectieven en in verschillende stijlen. Met die ervaring en met je eigen materiaal leer je efficienter en effectiever zakelijke teksten te schrijven.

In het lager- en middelbaar onderwijs wordt ons de taal geleerd en krijgen we een cijfer voor ons opstel, maar we leren niets over het proces van het verwoorden van onze gedachten. Vervolgens wordt er van ons wel verwacht dat we kunnen schrijven.

Een training in creatief schrijven richt zich op dit proces van het komen tot schrijftaal, waarbij studenten leren idee├źn en gedachten te verwoorden en op schrift te stellen, op hun creativiteit te vertrouwen en deze in te zetten. Zij krijgen zo plezier in het schrijven, krijgen zelfvertrouwen en durven initiatieven te ontplooien, met plannen en meningen naar buiten te treden. Als je deze vaardigheden combineert met inzicht in zakelijk schrijven, ontstaan effectieve en heldere teksten die ook werkelijk worden gelezen en begrepen.

Creatief schrijven zou een standaardvak moeten zijn op alle scholen. Tot dat het geval is, kan een ieder die wil leren schrijven terecht bij Schrijversvakschool Groningen.