Logo Schrijversvakschool groningen

Er zijn vier lesniveaus. In Zwolle en Deventer geven we de vakken alleen op niveau 1. Voor alle vakken op alle niveaus gelden toelatingseisen, behalve voor schrijftechnieken A en B. Je kunt je per semester inschrijven of meteen voor een heel studiejaar. Ieder jaar schrijf je een reflectie op je literaire ontwikkeling. De kwaliteit van die reflectie weegt mee in het bindend studieadvies van de docentenvergadering.

Niveau 1
Je volgt over het algemeen eerst het blok schrijftechnieken A. Je leert de literaire basistechnieken, je doet ervaring op met het omgaan met commentaar op je werk en je leert het werk van anderen te beoordelen. Je schrijft korte fragmenten, gedichten en scènes. De opdrachten zijn vooral gericht op de onwikkeling van je creativiteit. In schrijftechnieken B bereid je je voor op de vakken, je krijgt proza, poëzie, essay, scenario en toneel en je ontdekt waar je talent ligt. Met die bagage begin je aan de verschillende vakken op het eerste niveau.

Niveau 2
Het is tijd voor verdieping. Je werkt aan langere teksten en je herschrijft. Het gaat om je ontwikkeling, om het experiment en om de kwaliteit van je werk.

Niveau 3
De langere adem. Je werkt aan langere verhalen, een korte film, een eenakter of bij poëzie aan een serie gedichten. Je raakt thuis in de literaire wereld. Voor je aan dit niveau begint krijg je vier lessen projectontwikkeling.

Niveau 4
Ook nu begin je met vier lessen projectontwikkeling. Je wordt individueel begeleid door een docent naar keuze en je schrijft een roman, een novelle, een gedichtenbundel van redelijke omvang of een fiks aantal korte verhalen, een toneelstuk, scenario of essaybundel. Je bent je bewust van je positie in het literaire veld en je stuurt werk naar literaire bladen of werkt aan je contacten in de theater- of filmwereld.