Logo Schrijversvakschool groningen

Bijna alle studenten starten met twee blokken schrijftechnieken. Je ontwikkelt een schrijfritme en leert materiaal te vergaren door te observeren, te lezen en vooral door heel veel te schrijven.

Het vak schrijftechnieken bestaat uit twee blokken: een eerste ontdekkingstocht van twaalf lessen en een degelijke onderbouwing van in Groningen achttien lessen, in Zwolle, Deventer en Leeuwarden twaalf lessen. Je kunt de lessen volgen ter voorbereiding op de vakken van niveau 1 of in een hoger niveau naast je hoofdvak, als herhaling. Het gaat namelijk niet om een afgeronde hoeveelheid lesstof, maar om het trainen van je mogelijkheden. Met Schrijftechnieken A en B kun je in Groningen twee keer per jaar beginnen, in Zwolle één keer per jaar.

Schrijftechnieken A
In schrijftechnieken A ligt de nadruk op de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven - om basisprincipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat niet zozeer om de uitwerking in de verschillende genres, maar om het experiment, om de oefening, om te leren lezen wat je schrijft. 

Schrijftechieken B
Schrijftechnieken B gaat verder in op de literaire genres proza, poëzie, essay en toneel/scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Zo worden lessen over het schrijven van dialogen gegeven in het kader van schrijven voor theater en film/tv en oefen je bij de lessen essay het aanbrengen van structuur in je teksten – een vaardigheid die ook bij het schrijven in de andere genres van pas komt. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te denken en te werken.

Docenten
in Groningen en Leeuwarden: Aly Freije, Jan-Willem Dijk, Jane Leusink, Aletta Becker, Janneke Holwarda en Esmé van den Boom.
in Zwolle en Deventer Anje Gnodde en Kitty Peetoom.