Logo Schrijversvakschool groningen

Jan-Willem Dijk studeerde in 2015 af aan Schrijversvakschool Groningen.

Hij behoort tot de eerste lichting van de school. Voor zijn eindwerk po√ęzie werd hij begeleid door Jan Glas.
Jan-Willem publiceert met regelmaat nieuw werk in Holland Maandblad. Hij kreeg in 2016 de De Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs voor po√ęzie.

Jan Willem Dijk 3