Logo Schrijversvakschool groningen

De kunst van het zakelijke schrijven zit hem niet alleen in tips en trucs, in het herkennen van jargon en in het aanleren van eenvoudig taalgebruik. Het gaat erom dat je leert schrijven. Leren schrijven is onderzoeken, je belangstelling als bron zien én taalgevoel, inzicht en techniek ontwikkelen.

Wie voor zijn werk veel moet schrijven, kan behoefte hebben aan een oppepper, een stimulans om soepeler te leren schrijven. Bij Schrijversvakschool Groningen doorbreek je eerst je al dan niet vastgeroeste ideeën over hoe het eigenlijk hoort. Je ervaart hoe je schrijft als alles mag. Wie de bron van zijn schrijfplezier weer te pakken heeft, kan die makkelijker doelgericht inzetten. En zo buigen we die losgewoelde creativiteit om naar een flexibel toepassen van zakelijk schrijven. Het resultaat: je schrijft effectieve teksten – en ook nog met plezier.

Creativiteit werkt, al lijkt er in een zakelijke omgeving soms maar weinig ruimte voor te zijn. Bij onze lessen aan bedrijven als de Gas Terra, provincie Groningen en Groningen Seaports merkten we hoe groot de stap kan zijn om je creativiteit te gebruiken op je werk, om je verbeelding in te zetten voor het bedrijf. Toch is dat juist waarnaar we streven. Na één van onze lessenseries werd het businessplan voor het eerst door alle belanghebbenden daadwerkelijk gelezen.

Onze lessen zijn zeer geschikt voor instellingen en bedrijven die hun medewerkers willen verrassen met een originele schrijfworkshop die nuttig is en goede evaluaties kent. Het gemiddelde evaluatiecijfer voor deze training is 8,6.

Voor scholen richten we ons vooral op het creatieve schrijven en bieden we de leerlingen een domein waarin zij leren de baas te zijn over hun verhaal of gedicht. Van belang is vooral inzicht in het effect van de tekst en het plezier in de opdracht.