Logo Schrijversvakschool groningen

De school heeft een privacyverklaring opgesteld.

In die verklaring is beschreven in welk computerprogramma gegevens voor welk doel worden bewaard.Over de omgang met ingestuurd werk is de school duidelijk. De school hanteert de gouden regel dat: studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars tekstenom te gaan en deze niet zonder toestemming van de schrijver naar buiten te brengen. Ook de school zal geen teksten van studenten naar buiten brengen zonder toestemming van de schrijver.
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn/haar werk. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege.