Logo Schrijversvakschool groningen

Jaap Krol is columnist voor het Friesch Dagblad en daarnaast columnist voor De Riepe, de straatkrant van Noord-Nederland. 

Verder is hij tentoonstellingsredacteur voor G-Geschiedenis, redactielid van algemien-kultureel opinyblêd De Moanne en schrijft hij recensies voor het weblog Tzum. 

Jaap schreef tot nu toe vier Friestalige titels (fictie) en in 2020 verscheen de bundel korte verhalen De hond die overstak. Hij heeft geen hobby's.

Jaap Krol

Schrijversvak2    It Fûgelgebed 200x300    Tzum 14 JaapKrol