Logo Schrijversvakschool groningen

De studenten verhalende journalistiek ronden de opleiding af met een jaartraject op het vierde niveau van de non-fictiekant van de school.

Zij kiezen voor de langere reportage en/of voor een biografie. Verhalende journalistiek D is de kans om met begeleiding van de school tot zeer publicabel werk te komen.
Gedurende dit laatste non-fictiejaar worden de lessen aangepast aan de vaardigheden die nog extra aandacht moeten krijgen. Je gaat met de docent en de groep na voor welke technieken je nog extra training nodig hebt. Verteltechnieken bijvoorbeeld, of een prozablok aan de fictiekant van de school. Herschrijven en schaven is deel van het proces.

De school helpt je bij het vinden van publicatiemogelijkheden. Voor wie dat prettig vindt is het mogelijk om deel te nemen aan de lessen projectontwikkeling voor fictiestudenten van niveau 3 en 4. Je krijgt dan begeleiding in het ontwikkelen van je schrijfplannen.

De afronding van dit jaar is het examen. Je werk wordt voorgelegd aan een commissie van buiten die een kritisch oordeel velt. De diplomering is op de slotavond van de school, de laatste vrijdagavond in juni, of, zoals dit jaar, op vrijdagavond 13 november.

Docenten:
Bart Slijper
Ernst Arbouw