Logo Schrijversvakschool groningen

We geven nu ook les in Leeuwarden

De bibliotheek van Leeuwarden is gevestigd in het mooie oude gevangeniscomplex in de binnestad. Daar geven we vanaf half september een blok schrijftechnieken A. We bouwen de school daar langzaam op.

Leeuwarden is Unesco City of Literature. En hoewel er niets boven Groningen gaat, is een betere plek nauwelijks denkbaar.