Logo Schrijversvakschool groningen

Schrijversvakschool Groningen biedt trajecten voor beginnende en voor gevorderde schrijvers en heeft een fictie- en een non-fictie-afdeling.

Op de afdeling fictie kun je lessen volgen in de genres proza, poëzie, essay, scenario en schrijven-voor-theater op vier niveaus. Ieder niveau kent toelatingseisen en voorwaarden.
In de non-fictielessen leer je journalistieke verhalen te schrijven zoals interviews, biografieën en reportages.

Je bepaalt zelf de zwaarte van je lesprogramma en in welk tempo je de niveaus doorloopt.

Ook geografisch is er keus: in Groningen worden alle fictie en non-fictievakken gegeven, in Zwolle worden alleen fictievakken op niveau een gegeven.

De docenten formuleren aan het einde van ieder studiejaar een gezamenlijk advies over je studievoortzetting. Dit advies kan zijn een vak te herhalen of een niveau aan te vullen met een extra vak. Het docentenadvies is bindend als het gaat om het al dan niet voortzetten van je studie op een hoger niveau.

De lessen op niveau 1, 2 en 3 -en bij non-fictie ook op niveau 4- zijn klassikaal omdat je niet alleen van de docent leert maar ook van je medestudenten. Op niveau 4 aan de afdeling fictie word je individueel begeleid en werk je aan je afstudeertekst.

Lesmateriaal en buitenschoolse activiteiten
Bij schrijven hoort lezen, maar ook luisteren en kijken - ontdekken wat anderen maken. Niet alleen in de literatuur en de journalistiek, maar ook in de beeldende kunst, in film en theater. Zo ontwikkel je je smaak en merk je hoe je werk zich verhoudt tot de literaire en journalistieke canon. Om die ontwikkeling te stimuleren organiseert de school flankerende activiteiten als lezingen, (gast)optredens en museum-, film- en theaterbezoek. Het bijhouden van een leesdossier is verplicht.