Logo Schrijversvakschool groningen

Voor bedrijven en scholen
We stellen op basis van ons kennismakingsgesprek een opleidings- of dagprogramma op maat samen en sturen u een offerte die duidelijk de inhoud van het programma en de kosten weergeeft. De kosten zijn marktconform. Voor overleg en informatie: Pauline Durlacher 06-14771011.

Individuele begeleiding
Ook voor individuele begeleiding krijgt u van ons een offerte en een werkplan. Het minimumaantaal begeleidingsuren is 10. Aanvulling is altijd mogelijk.

Onze dienstverlening is vrijgesteld van btw vanwege onze erkenning door het CRKBO (Centrale Registratie Korte Beroepsopleidingen). Zie www.crkbo.nl.

Belastingen
Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kun je aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van € 250,-. Voor scholingsuitgaven die zijn gemaakt buiten de standaard studieperiode (maximaal zestien kwartalen tussen de 18 en 30 jaar) geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000,-.