Logo Schrijversvakschool groningen

Jaap Krol is columnist voor het Friesch Dagblad en daarnaast columnist voor De Riepe, de straatkrant van Noord-Nederland. 

Verder is hij tentoonstellingsredacteur voor G-Geschiedenis, redactielid van algemien-kultureel opinyblêd De Moanne en schrijft hij recensies voor het weblog Tzum. 

Jaap schreef tot nu toe vier Friestalige titels (fictie) en heeft geen hobby's.

Jaap Krol

Schrijversvak2      It Fûgelgebed 200x300